صندوق اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صندوق اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار تاسیس شده و از نوع صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی و بازارگردانی است و با استفاده از وجوه در اختیار اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بندهای 2-2-1 و 2-2-2 امید نامه می کند . صندوق همچنین مجاز به سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت طبق مفاد بند 2-2-3 امید نامه می باشد .

ترکیب دارائیهای صندوق برای دوره های زمانی مختلف

ترکیب روزانه دارائیهای صندوق

×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود