صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۲,۳۶۲,۷۷۰ ۹۸.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۶۲ ۰.۰۲ % ۴۱,۰۴۸ ۰ % ۲,۳۶۲,۷۷۰ ۹۸.۲۸ %
۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۲,۴۱۴,۰۹۲ ۹۸.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۶۲ ۰.۰۱ % ۴۱,۰۰۶ ۰ % ۲,۴۱۴,۰۹۲ ۹۸.۳۲ %
۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۲,۴۲۵,۴۲۲ ۹۸.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۶۲ ۰.۰۱ % ۴۰,۹۲۲ ۰ % ۲,۴۲۵,۴۲۲ ۹۸.۳۳ %
۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۲,۴۲۵,۴۲۲ ۹۸.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۶۲ ۰.۰۱ % ۴۰,۹۱۹ ۰ % ۲,۴۲۵,۴۲۲ ۹۸.۳۳ %
۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۲,۴۲۵,۴۲۲ ۹۸.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۶۲ ۰.۰۱ % ۴۰,۹۱۷ ۰ % ۲,۴۲۵,۴۲۲ ۹۸.۳۳ %
۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۲,۳۷۴,۰۶۰ ۹۸.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۶۲ ۰.۰۲ % ۴۰,۹۱۴ ۰ % ۲,۳۷۴,۰۶۰ ۹۸.۲۹ %
۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۲,۲۹۸,۱۷۰ ۹۸.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۶۲ ۰.۰۲ % ۴۵,۱۱۹ ۰ % ۲,۲۹۸,۱۷۰ ۹۸.۰۶ %
۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۲,۲۹۸,۱۷۰ ۹۸.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۶۲ ۰.۰۲ % ۴۵,۱۱۷ ۰ % ۲,۲۹۸,۱۷۰ ۹۸.۰۶ %
۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۲,۳۲۶,۷۴۱ ۹۸.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۶۲ ۰.۰۲ % ۴۵,۱۰۱ ۰ % ۲,۳۲۶,۷۴۱ ۹۸.۰۸ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۲,۳۶۱,۰۰۱ ۹۸.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۶۲ ۰.۰۲ % ۴۵,۰۵۸ ۰ % ۲,۳۶۱,۰۰۱ ۹۸.۱۱ %