صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ (۲.۱۸) (۰.۱۶) (۹۹.۹۷) (۴۳.۹۲)
۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ (۰.۴۸) ۰.۰۱ (۸۳.۰۳) ۲.۰۲
۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۰ ۰ (۱.۰۸) ۰
۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۰ ۰ (۱.۱) ۰
۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۲.۲۱ ۱.۶۷ ۲۹۵,۰۶۰.۲۶ ۴۲,۱۵۳.۱۸
۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۳.۵۸ ۰.۴۸ ۳۷,۲۰۲,۷۵۰.۰۸ ۴۶۸.۳۴
۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۰ ۰ (۱.۱) ۰
۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ (۱.۲۶) ۰.۲۲ (۹۹.۰۴) ۱۲۵.۶۴
۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ (۱.۴۹) ۰.۰۶ (۹۹.۵۹) ۲۲.۷۱
۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۰ ۰ (۱.۰۹) ۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۰ ۰ (۱.۰۹) ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ (۰.۹۹) (۰.۱۴) (۹۷.۳۲) (۳۹.۲۶)
۱۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ (۰.۷۴) (۰.۴۶) (۹۳.۲۴) (۸۱.۵۶)
۱۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ (۰.۴۹) ۰.۴۶ (۸۳.۲۹) ۴۲۸.۲۸
۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ (۰.۴۹) ۰.۴۲ (۸۳.۱۴) ۳۶۶.۸۵
۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ (۰.۴۸) ۰ (۸۳) ۱.۱۸
۱۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ۰ ۰ (۱.۰۸) ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ۰ ۰ (۱.۰۴) ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ۰.۷۲ ۰.۶۱ ۱,۲۹۲.۱۴ ۸۲۷.۱۱
۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ (۰.۹۶) ۰ (۹۷.۰۸) ۰