مجامع صندوق

صورتجلسه دوم مجمع مورخ 95/12/14

صورتجلسه مجمع مورخ 95/12/14

اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 95/12/14

صورتجلسه مجمع مورخ 95/05/16

اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 1395/05/16

دعوت به مجمع مورخ 95/05/16

مجمع صندوق مذکور مورخ 16/05/1395،رأس ساعت 14 در محل صندوق واقع در تهران،سعادت آباد،بین چهارراه سرو و میدان کتاب پلاک 114،طبقه سوم، واحد9 تشکیل می گردد. دستور جلسه:تصمیم گیری راجع به سقف و شرایط دریافت تسهیلات مالی برای صندوق و تعیین حدود اختیارات این موضوع برای مدیر صندوق.

صورتجلسه مجمع مورخ 1395/03/16 تغییر محل اقامت صندوق به همراه نامه سازمان

اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 1395/03/16

صورتجلسه مجمع مورخ 94/12/09

صورتجلسه مجمع مورخ1394/04/06

در رابطه با تغییر بند 11 امیدنامه صندوق در خصوص افزایش تعداد واحدهای صندوق

صورتجلسه مورخ 931223 به همراه نامه سازمان

صورتجلسه مجمع موسس

  • 1
  • صفحه 1 از 1
  • تعداد کل یافته ها 12
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود