صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۱۰/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۴۱۱,۹۷۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۵۸۸,۰۲۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۲,۲۱۱,۲۶۸,۴۴۰,۴۴۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸,۶۶۱,۷۲۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸,۶۴۸,۳۴۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸,۶۴۸,۳۴۸
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۱۰/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۶/۱۰
نوع صندوق
بازارگردان
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۸,۶۶۱,۷۲۸ ۸,۶۴۸,۳۴۸ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۱۲,۲۱۱,۲۶۸,۴۴۰,۴۴۹
  ۲ ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ ۸,۸۹۵,۵۵۸ ۸,۸۸۱,۸۲۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۱۲,۵۴۰,۹۳۵,۷۵۱,۸۳۴
  ۳ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ ۸,۸۹۵,۸۷۹ ۸,۸۸۲,۱۴۸ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۱۲,۵۴۱,۳۸۸,۹۴۷,۱۸۶
  ۴ ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ۹,۳۶۳,۲۳۰ ۹,۳۴۸,۷۹۸ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۱۳,۲۰۰,۲۸۸,۳۶۴,۴۴۷
  ۵ ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ ۹,۳۶۳,۵۶۴ ۹,۳۴۹,۱۳۲ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۱۳,۲۰۰,۷۵۹,۵۴۹,۶۴۲
  ۶ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ۹,۳۶۳,۸۹۷ ۹,۳۴۹,۴۶۶ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۱۳,۲۰۱,۲۳۰,۷۳۴,۸۳۷
  ۷ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ ۹,۸۷۰,۱۸۱ ۹,۸۵۴,۹۹۰ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۱۳,۹۱۵,۰۱۸,۶۶۰,۴۳۳
  ۸ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ ۱۰,۳۳۷,۵۵۹ ۱۰,۳۲۱,۶۶۶ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۱۴,۵۷۳,۹۵۵,۵۵۶,۵۳۲
  ۹ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ ۱۰,۶۸۸,۱۹۱ ۱۰,۶۷۱,۷۷۳ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۱۵,۰۶۸,۲۹۸,۶۱۵,۹۳۰
  ۱۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ ۱۰,۵۳۲,۸۸۴ ۱۰,۵۱۶,۷۰۰ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۱۴,۸۴۹,۳۳۸,۶۹۸,۳۷۶
  ۱۱ ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ ۱۱,۰۰۰,۲۸۰ ۱۰,۹۸۳,۳۹۵ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۱۵,۵۰۸,۳۰۱,۰۸۰,۰۸۵
  ۱۲ ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ ۱۱,۰۰۰,۶۵۹ ۱۰,۹۸۳,۷۷۳ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۱۵,۵۰۸,۸۳۵,۲۲۹,۷۲۸
  ۱۳ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ۱۱,۰۰۱,۰۳۷ ۱۰,۹۸۴,۱۵۲ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۱۵,۵۰۹,۳۶۹,۳۷۹,۳۷۱
  ۱۴ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ ۱۱,۵۴۶,۲۸۴ ۱۱,۵۲۸,۵۸۱ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۱۶,۲۷۸,۰۹۱,۱۳۷,۹۰۸
  ۱۵ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ ۱۲,۰۵۲,۶۲۷ ۱۲,۰۳۴,۱۶۴ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۱۶,۹۹۱,۹۶۳,۴۳۶,۱۰۲
  ۱۶ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ ۱۱,۵۴۷,۰۸۵ ۱۱,۵۲۹,۳۸۱ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۱۶,۲۷۹,۲۲۱,۳۲۲,۴۹۰
  ۱۷ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ ۱۱,۵۴۷,۴۷۸ ۱۱,۵۲۹,۷۷۵ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۱۶,۲۷۹,۷۷۶,۴۶۰,۲۸۳
  ۱۸ ۱۳۹۹/۱۰/۱۲ ۱۱,۵۴۷,۸۷۱ ۱۱,۵۳۰,۱۶۸ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۱۶,۲۸۰,۳۳۱,۵۹۸,۰۷۶
  ۱۹ ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ ۱۱,۵۴۸,۲۶۴ ۱۱,۵۳۰,۵۶۱ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۱۶,۲۸۰,۸۸۶,۷۳۵,۸۶۹
  ۲۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ ۱۱,۵۴۸,۶۵۷ ۱۱,۵۳۰,۹۵۴ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۱۶,۲۸۱,۴۴۱,۸۷۳,۶۶۲