صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۷/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۴۱۱,۹۷۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۵۸۸,۰۲۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۲,۵۰۷,۶۶۱,۱۴۲,۵۹۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶,۰۴۰,۵۶۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۵,۹۴۰,۵۳۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵,۹۴۰,۵۳۰
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۷/۰۱
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۶/۱۰
نوع صندوق
بازارگردان
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۱۶,۰۴۰,۵۶۰ ۱۵,۹۴۰,۵۳۰ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲۲,۵۰۷,۶۶۱,۱۴۲,۵۹۷
  ۲ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱۶,۰۴۰,۹۸۹ ۱۵,۹۴۰,۹۵۸ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲۲,۵۰۸,۲۶۶,۶۶۸,۹۸۹
  ۳ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۱۶,۰۴۱,۴۱۷ ۱۵,۹۴۱,۳۸۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲۲,۵۰۸,۸۷۲,۱۹۵,۳۸۱
  ۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۱۶,۶۴۲,۲۶۳ ۱۶,۵۳۸,۶۱۰ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲۳,۳۵۲,۱۳۶,۲۴۰,۱۵۴
  ۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۱۵,۹۲۹,۲۹۰ ۱۵,۸۳۰,۱۶۳ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲۲,۳۵۱,۸۲۶,۴۴۱,۰۵۷
  ۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۱۵,۹۲۹,۷۱۵ ۱۵,۸۳۰,۵۸۸ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲۲,۳۵۲,۴۲۶,۵۰۸,۳۰۵
  ۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۱۵,۹۳۰,۱۴۰ ۱۵,۸۳۱,۰۱۳ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲۲,۳۵۳,۰۲۶,۵۷۵,۵۵۳
  ۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۱۵,۲۱۷,۱۴۷ ۱۵,۱۲۲,۵۴۸ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲۱,۳۵۲,۶۸۹,۴۲۹,۱۹۱
  ۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۱۴,۵۴۱,۶۸۳ ۱۴,۴۵۱,۳۷۳ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲۰,۴۰۵,۰۰۵,۸۴۱,۵۴۴
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۱۳,۹۰۳,۷۴۸ ۱۳,۸۱۷,۴۸۹ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۱۹,۵۰۹,۹۷۷,۲۵۱,۹۴۴
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ۱۳,۳۷۸,۴۴۲ ۱۳,۲۹۵,۵۱۹ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۱۸,۷۷۲,۹۶۶,۹۱۱,۶۷۶
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ۱۲,۷۷۸,۰۲۴ ۱۲,۶۹۸,۹۱۴ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۱۷,۹۳۰,۵۷۴,۳۸۵,۵۰۳
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ۱۲,۷۷۸,۳۶۴ ۱۲,۶۹۹,۲۵۳ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۱۷,۹۳۱,۰۵۳,۵۴۹,۰۵۷
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ۱۲,۷۷۸,۷۰۳ ۱۲,۶۹۹,۵۹۳ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۱۷,۹۳۱,۵۳۲,۷۱۲,۶۱۱
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ۱۲,۸۵۳,۰۰۲ ۱۲,۷۷۳,۵۶۵ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۱۸,۰۳۵,۹۸۰,۳۳۶,۹۹۷
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ ۱۳,۴۹۰,۴۵۶ ۱۳,۴۰۶,۹۷۶ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۱۸,۹۳۰,۳۴۲,۲۵۱,۳۰۶
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۱۴,۰۸۹,۱۷۱ ۱۴,۰۰۲,۰۵۱ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۱۹,۷۷۰,۵۷۴,۲۹۸,۶۵۰
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ۱۳,۶۴۲,۰۴۵ ۱۳,۵۵۷,۹۳۴ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۱۹,۱۴۳,۴۹۰,۶۳۷,۹۹۴
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ ۱۳,۱۱۸,۶۸۱ ۱۳,۰۳۷,۷۳۴ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۱۸,۴۰۸,۹۸۰,۳۲۰,۷۲۴
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ۱۳,۱۱۹,۰۲۹ ۱۳,۰۳۸,۰۸۱ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۱۸,۴۰۹,۴۷۰,۵۸۰,۸۰۵