صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۵/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۴۱۱,۹۷۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۵۸۸,۰۲۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۳۰۵,۸۱۹,۳۹۷,۴۵۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۶۴۶,۴۱۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۶۳۳,۰۴۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۶۳۳,۰۴۳
تاریخ انتشار
1398/05/27
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۶/۱۰
نوع صندوق
بازارگردان
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۱,۶۴۶,۴۱۳ ۱,۶۳۳,۰۴۳ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲,۳۰۵,۸۱۹,۳۹۷,۴۵۴
۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۱,۶۸۳,۱۲۹ ۱,۶۶۹,۴۶۹ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲,۳۵۷,۲۵۱,۵۵۷,۲۱۱
۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۱,۶۹۱,۳۲۶ ۱,۶۷۷,۶۰۱ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲,۳۶۸,۷۳۴,۰۰۱,۲۲۵
۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۱,۶۹۱,۳۷۶ ۱,۶۷۷,۶۵۱ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲,۳۶۸,۸۰۴,۹۹۷,۷۶۱
۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱,۶۹۱,۴۲۶ ۱,۶۷۷,۷۰۲ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲,۳۶۸,۸۷۵,۹۹۴,۲۹۷
۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۱,۶۵۴,۸۰۹ ۱,۶۴۱,۳۷۵ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲,۳۱۷,۵۸۳,۶۹۶,۸۱۰
۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۱,۵۹۷,۷۰۰ ۱,۵۸۴,۶۹۶ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲,۲۳۷,۵۵۳,۹۶۵,۰۲۹
۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۱,۵۹۷,۷۴۸ ۱,۵۸۴,۷۴۴ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲,۲۳۷,۶۲۱,۴۴۸,۶۹۸
۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۱,۶۱۸,۲۰۲ ۱,۶۰۵,۰۳۶ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲,۲۶۶,۲۷۳,۷۷۱,۴۱۶
۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۱,۶۴۲,۷۳۷ ۱,۶۲۹,۳۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲,۳۰۰,۶۴۳,۲۰۰,۴۸۸
۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۱,۶۴۲,۷۸۶ ۱,۶۲۹,۴۲۶ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲,۳۰۰,۷۱۲,۳۲۳,۷۵۱
۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۱,۶۴۲,۸۳۵ ۱,۶۲۹,۴۷۵ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲,۳۰۰,۷۸۱,۴۴۷,۰۱۴
۱۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۱,۶۵۹,۲۰۸ ۱,۶۴۵,۷۱۹ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲,۳۲۳,۷۱۷,۵۲۴,۶۱۵
۱۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۱,۶۷۱,۵۰۰ ۱,۶۵۷,۹۱۴ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲,۳۴۰,۹۳۶,۹۰۷,۱۴۰
۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۱,۶۷۹,۷۱۱ ۱,۶۶۶,۰۶۱ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲,۳۵۲,۴۴۰,۰۵۹,۴۳۲
۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۱,۶۸۷,۹۲۳ ۱,۶۷۴,۲۰۸ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲,۳۶۳,۹۴۳,۵۲۴,۹۴۵
۱۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ۱,۶۹۶,۱۳۵ ۱,۶۸۲,۳۵۶ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲,۳۷۵,۴۴۷,۳۰۳,۶۸۲
۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ۱,۶۹۶,۱۸۶ ۱,۶۸۲,۴۰۶ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲,۳۷۵,۵۱۸,۴۳۷,۵۴۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ۱,۶۹۶,۲۳۴ ۱,۶۸۲,۴۵۴ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲,۳۷۵,۵۸۶,۷۷۹,۱۲۴
۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۱,۶۸۴,۰۴۲ ۱,۶۷۰,۳۵۹ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲,۳۵۸,۵۰۸,۵۰۷,۰۹۶