صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۱/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۴۱۱,۹۷۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۵۸۸,۰۲۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۵۷۵,۹۳۲,۸۲۵,۳۴۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۵۵۲,۹۶۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۵۳۲,۵۷۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۵۳۲,۵۷۲
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۱/۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۶/۱۰
نوع صندوق
بازارگردان
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ۲,۵۵۲,۹۶۵ ۲,۵۳۲,۵۷۲ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۳,۵۷۵,۹۳۲,۸۲۵,۳۴۶
۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۲,۴۶۰,۴۱۲ ۲,۴۴۰,۷۱۹ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۳,۴۴۶,۲۳۸,۸۱۷,۱۰۱
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۲,۴۲۴,۲۴۱ ۲,۴۰۴,۸۳۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۳,۳۹۵,۵۷۴,۹۱۸,۳۹۷
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ۲,۴۱۲,۲۳۱ ۲,۳۹۲,۹۲۵ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۳,۳۷۸,۷۵۴,۵۹۱,۵۴۵
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ۲,۴۱۲,۲۹۹ ۲,۳۹۲,۹۹۲ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۳,۳۷۸,۸۴۹,۳۷۵,۲۷۵
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۲,۴۱۲,۳۶۶ ۲,۳۹۳,۰۵۹ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۳,۳۷۸,۹۴۴,۱۵۹,۰۰۵
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۲,۳۹۶,۳۳۰ ۲,۳۷۷,۱۵۳ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۳,۳۵۶,۴۸۵,۱۵۹,۴۳۹
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۲,۴۷۲,۸۲۳ ۲,۴۵۳,۰۵۳ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۳,۴۶۳,۶۵۴,۶۱۳,۵۹۷
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۲,۵۰۵,۰۶۵ ۲,۴۸۵,۰۴۲ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۳,۵۰۸,۸۲۲,۵۶۰,۵۲۳
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۲,۴۸۹,۰۴۶ ۲,۴۶۹,۱۵۴ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۳,۴۸۶,۳۸۸,۵۰۲,۱۴۹
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۲,۳۷۶,۳۳۳ ۲,۳۵۷,۳۰۰ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۳,۳۲۸,۴۵۴,۰۳۸,۲۶۶
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۲,۳۷۶,۴۰۰ ۲,۳۵۷,۳۶۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۳,۳۲۸,۵۴۷,۴۹۶,۴۸۵
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۲,۳۷۶,۴۶۶ ۲,۳۵۷,۴۳۳ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۳,۳۲۸,۶۴۰,۹۵۴,۷۰۴
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۲,۳۹۲,۶۳۸ ۲,۳۷۳,۴۸۱ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۳,۳۵۱,۳۰۰,۱۲۰,۰۶۱
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۲,۳۷۶,۵۹۱ ۲,۳۵۷,۵۶۱ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۳,۳۲۸,۸۲۱,۹۲۳,۰۳۵
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۲,۲۷۱,۷۶۴ ۲,۲۵۳,۵۳۳ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۳,۱۸۱,۹۳۶,۱۱۵,۵۹۵
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۲,۱۶۲,۷۱۴ ۲,۱۴۵,۳۱۶ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۳,۰۲۹,۱۳۶,۴۰۸,۵۳۸
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۲,۱۲۲,۳۱۰ ۲,۱۰۵,۲۰۲ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲,۹۷۲,۴۹۶,۷۱۸,۰۲۹
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۲,۱۲۲,۳۷۰ ۲,۱۰۵,۲۶۲ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲,۹۷۲,۵۸۰,۸۵۷,۲۰۵
۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۲,۱۲۲,۴۲۹ ۲,۱۰۵,۳۲۱ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲,۹۷۲,۶۶۴,۹۹۶,۳۸۱