صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۷/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۴۱۱,۹۷۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۵۸۸,۰۲۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۹۷۸,۷۱۶,۰۸۷,۱۵۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۱۲۶,۶۴۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۱۰۹,۶۰۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۱۰۹,۶۰۷
تاریخ انتشار
1398/07/23
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۶/۱۰
نوع صندوق
بازارگردان
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۲,۱۲۶,۶۴۸ ۲,۱۰۹,۶۰۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲,۹۷۸,۷۱۶,۰۸۷,۱۵۵
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۲,۲۲۳,۳۵۷ ۲,۲۰۵,۵۷۶ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۳,۱۱۴,۲۲۲,۲۵۰,۹۷۴
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۲,۳۰۳,۹۷۰ ۲,۲۸۵,۵۵۰ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۳,۲۲۷,۱۴۴,۳۰۴,۷۰۱
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۲,۳۲۴,۱۷۰ ۲,۳۰۵,۵۹۱ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۳,۲۵۵,۴۴۲,۰۷۰,۷۳۴
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۲,۳۰۴,۰۹۷ ۲,۲۸۵,۶۷۸ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۳,۲۲۷,۳۲۵,۴۶۰,۵۹۸
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۲,۳۰۴,۱۶۱ ۲,۲۸۵,۷۴۳ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۳,۲۲۷,۴۱۵,۹۳۱,۹۱۴
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۲,۳۰۴,۲۲۵ ۲,۲۸۵,۸۰۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۳,۲۲۷,۵۰۶,۴۰۳,۲۳۰
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۲,۳۴۰,۵۳۰ ۲,۳۲۱,۸۲۶ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۳,۲۷۸,۳۶۴,۵۳۰,۴۰۲
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۲,۴۳۷,۰۷۸ ۲,۴۱۷,۶۳۴ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۳,۴۱۳,۶۴۴,۱۰۹,۱۱۲
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۲,۵۲۵,۴۴۷ ۲,۵۰۵,۳۲۹ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۳,۵۳۷,۴۶۷,۵۷۹,۹۰۱
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۲,۶۵۳,۸۴۵ ۲,۶۳۲,۷۳۸ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۳,۷۱۷,۳۶۵,۳۲۸,۱۴۳
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۲,۵۸۹,۷۴۵ ۲,۵۶۹,۱۴۶ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۳,۶۲۷,۵۷۵,۳۰۸,۸۸۵
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۲,۵۸۹,۸۱۶ ۲,۵۶۹,۲۱۸ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۳,۶۲۷,۶۷۶,۳۳۵,۲۲۵
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۲,۵۸۹,۸۸۸ ۲,۵۶۹,۲۸۹ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۳,۶۲۷,۷۷۷,۳۶۱,۵۶۵
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۲,۵۵۷,۸۵۶ ۲,۵۳۷,۵۱۲ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۳,۵۸۲,۹۰۸,۷۶۵,۰۱۸
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۲,۴۶۹,۵۳۶ ۲,۴۴۹,۸۷۰ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۳,۴۵۹,۱۶۰,۲۶۹,۲۵۳
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۲,۳۵۷,۰۳۳ ۲,۳۳۸,۲۲۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۳,۳۰۱,۵۲۲,۷۱۴,۴۸۷
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۲,۲۵۲,۳۹۰ ۲,۲۳۴,۳۸۳ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۳,۱۵۴,۸۹۷,۵۸۵,۳۸۴
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۲,۱۵۱,۶۱۲ ۲,۱۳۴,۳۷۵ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۳,۰۱۳,۶۸۹,۱۰۰,۸۷۹
۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ۲,۱۵۱,۶۷۲ ۲,۱۳۴,۴۳۶ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۳,۰۱۳,۷۷۳,۸۵۰,۱۰۱