صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۵/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۴۱۱,۹۷۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۵۸۸,۰۲۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۳,۳۵۸,۸۸۶,۲۹۴,۸۳۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶,۶۴۵,۵۹۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶,۵۴۳,۳۹۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶,۵۴۳,۳۹۰
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۵/۱۹
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۶/۱۰
نوع صندوق
بازارگردان
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۱۶,۶۴۵,۵۹۲ ۱۶,۵۴۳,۳۹۰ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲۳,۳۵۸,۸۸۶,۲۹۴,۸۳۹
  ۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۱۵,۹۰۶,۰۶۲ ۱۵,۸۰۸,۳۶۱ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲۲,۳۲۱,۰۴۱,۸۶۶,۶۴۳
  ۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۱۵,۹۰۶,۴۸۲ ۱۵,۸۰۸,۷۸۱ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲۲,۳۲۱,۶۳۴,۹۴۰,۰۶۳
  ۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۱۵,۹۰۶,۹۰۲ ۱۵,۸۰۹,۲۰۱ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲۲,۳۲۲,۲۲۸,۰۱۳,۴۸۳
  ۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱۵,۹۰۷,۳۲۲ ۱۵,۸۰۹,۶۲۱ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲۲,۳۲۲,۸۲۱,۰۸۶,۹۰۳
  ۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۱۵,۲۰۳,۴۲۲ ۱۵,۱۱۰,۰۰۴ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲۱,۳۳۴,۹۷۸,۳۲۲,۴۷۹
  ۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۱۵,۷۵۸,۶۳۰ ۱۵,۶۶۱,۸۶۰ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲۲,۱۱۴,۱۸۵,۴۳۶,۰۲۲
  ۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۱۶,۳۸۶,۷۹۸ ۱۶,۲۸۶,۲۲۸ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲۲,۹۹۵,۷۷۹,۴۳۳,۸۳۰
  ۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۱۶,۰۵۴,۷۵۹ ۱۵,۹۵۶,۳۴۶ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲۲,۵۲۹,۹۹۳,۸۸۹,۸۹۳
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۱۶,۶۰۷,۸۰۷ ۱۶,۵۰۶,۰۷۵ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲۳,۳۰۶,۱۹۷,۹۹۳,۰۱۴
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۱۶,۶۰۵,۵۶۱ ۱۶,۵۰۳,۸۳۰ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲۳,۳۰۳,۰۲۸,۰۴۰,۲۲۸
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۱۶,۶۰۵,۹۹۹ ۱۶,۵۰۴,۲۶۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲۳,۳۰۳,۶۴۵,۵۲۷,۹۳۴
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۱۷,۴۱۵,۶۱۷ ۱۷,۳۰۸,۹۴۶ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲۴,۴۳۹,۸۳۳,۹۷۷,۲۰۲
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۱۷,۷۰۸,۷۳۱ ۱۷,۶۰۰,۳۹۲ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲۴,۸۵۱,۳۴۸,۹۶۱,۵۰۳
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۱۸,۵۱۵,۲۱۹ ۱۸,۴۰۱,۹۷۴ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲۵,۹۸۳,۱۶۴,۵۳۱,۳۹۷
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۱۸,۳۶۸,۷۴۶ ۱۸,۲۵۶,۴۸۶ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲۵,۷۷۷,۷۳۸,۲۵۸,۶۳۶
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۱۷,۵۷۵,۴۵۳ ۱۷,۴۴۱,۲۵۹ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲۴,۶۲۶,۶۵۶,۸۴۷,۷۸۷
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۱۷,۵۷۵,۹۱۴ ۱۷,۴۴۱,۷۲۰ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲۴,۶۲۷,۳۰۷,۸۷۴,۴۲۴
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۱۷,۵۷۶,۳۷۵ ۱۷,۴۴۲,۱۸۱ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲۴,۶۲۷,۹۵۸,۹۰۱,۰۶۱
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۱۶,۶۵۸,۷۱۷ ۱۶,۵۳۱,۸۰۱ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲۳,۳۴۲,۵۲۲,۶۴۷,۹۰۳