صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۸/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۴۱۱,۹۷۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۵۸۸,۰۲۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۸,۲۰۷,۱۶۱,۷۴۵,۵۰۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۹۷۷,۴۱۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲,۸۹۴,۸۰۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۸۹۴,۸۰۱
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۸/۰۶
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۶/۱۰
نوع صندوق
بازارگردان
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۱۲,۹۷۷,۴۱۳ ۱۲,۸۹۴,۸۰۱ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۱۸,۲۰۷,۱۶۱,۷۴۵,۵۰۷
  ۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۱۳,۴۷۵,۷۷۱ ۱۳,۳۹۰,۱۴۹ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۱۸,۹۰۶,۵۸۲,۲۱۰,۷۴۴
  ۳ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ۱۴,۱۶۴,۷۹۶ ۱۴,۰۷۴,۹۶۲ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۱۹,۸۷۳,۵۲۳,۱۸۴,۷۵۴
  ۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ۱۴,۱۶۵,۱۸۱ ۱۴,۰۷۵,۳۴۸ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۱۹,۸۷۴,۰۶۷,۱۱۷,۸۱۸
  ۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ۱۴,۸۹۱,۱۳۳ ۱۴,۷۹۶,۸۶۲ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲۰,۸۹۲,۸۲۸,۱۴۳,۵۹۳
  ۶ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ۱۴,۸۹۱,۵۳۷ ۱۴,۷۹۷,۲۶۶ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲۰,۸۹۳,۳۹۸,۸۸۳,۹۸۰
  ۷ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۱۴,۸۹۱,۹۴۱ ۱۴,۷۹۷,۶۷۰ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲۰,۸۹۳,۹۶۹,۶۲۴,۳۶۷
  ۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۱۴,۶۲۵,۰۳۱ ۱۴,۵۳۲,۴۵۶ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲۰,۵۱۹,۴۹۳,۹۶۰,۹۱۶
  ۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۱۵,۳۴۹,۵۷۴ ۱۵,۲۵۲,۵۷۵ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲۱,۵۳۶,۲۸۵,۴۰۲,۱۱۸
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۱۶,۰۷۲,۷۱۴ ۱۵,۹۷۱,۳۰۹ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲۲,۵۵۱,۱۲۱,۳۰۴,۱۹۰
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۱۶,۴۹۰,۱۵۹ ۱۶,۳۸۶,۲۹۲ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲۳,۱۳۷,۰۶۷,۲۸۴,۴۶۲
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۱۶,۴۹۰,۶۰۴ ۱۶,۳۸۶,۷۳۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲۳,۱۳۷,۶۹۵,۹۸۴,۶۷۶
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۱۶,۴۹۱,۰۴۹ ۱۶,۳۸۷,۱۸۲ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲۳,۱۳۸,۳۲۴,۶۸۴,۸۹۰
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۱۶,۴۹۱,۴۹۴ ۱۶,۳۸۷,۶۲۸ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲۳,۱۳۸,۹۵۳,۳۸۵,۱۰۴
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۱۷,۱۷۳,۹۱۹ ۱۷,۰۶۵,۹۱۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲۴,۰۹۶,۶۸۱,۸۵۷,۴۳۰
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۱۷,۵۹۱,۳۲۱ ۱۷,۴۸۰,۶۷۳ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲۴,۶۸۲,۳۰۷,۸۷۳,۹۵۲
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۱۷,۸۹۵,۰۲۴ ۱۷,۷۸۲,۴۵۱ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲۵,۱۰۸,۴۱۲,۱۲۴,۵۷۷
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۱۷,۱۷۵,۳۳۸ ۱۷,۰۶۷,۳۳۶ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲۴,۰۹۸,۶۸۶,۲۶۱,۶۶۰
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۱۶,۴۹۳,۵۳۷ ۱۶,۳۸۹,۸۶۵ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲۳,۱۴۲,۱۱۲,۱۱۶,۳۴۱
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ ۱۶,۴۹۳,۹۸۲ ۱۶,۳۹۰,۳۰۹ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲۳,۱۴۲,۷۳۹,۶۴۲,۷۱۸