صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۹/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۴۱۱,۹۷۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۵۸۸,۰۲۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۳۱۹,۲۰۱,۲۶۹,۱۶۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۳۶۹,۷۵۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۳۵۰,۷۴۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۳۵۰,۷۴۷
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۹/۲۳
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۶/۱۰
نوع صندوق
بازارگردان
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۲,۳۶۹,۷۵۱ ۲,۳۵۰,۷۴۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۳,۳۱۹,۲۰۱,۲۶۹,۱۶۷
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۲,۳۶۵,۷۷۹ ۲,۳۴۶,۸۱۱ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۳,۳۱۳,۶۴۳,۵۰۵,۳۵۶
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۲,۳۶۵,۸۴۵ ۲,۳۴۶,۸۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۳,۳۱۳,۷۳۶,۵۲۴,۲۳۱
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ۲,۳۶۵,۹۱۱ ۲,۳۴۶,۹۴۳ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۳,۳۱۳,۸۲۹,۸۰۴,۲۲۶
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۲,۳۹۸,۲۶۳ ۲,۳۷۹,۰۳۹ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۳,۳۵۹,۱۴۸,۶۹۷,۹۳۵
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۲,۳۰۵,۳۶۶ ۲,۲۸۶,۸۴۸ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۳,۲۲۸,۹۷۷,۲۹۳,۶۷۸
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۲,۲۷۷,۱۳۷ ۲,۲۵۸,۸۴۴ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۳,۱۸۹,۴۳۶,۱۸۷,۲۴۲
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۲,۲۰۴,۴۴۸ ۲,۱۸۶,۷۳۲ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۳,۰۸۷,۶۱۴,۸۱۵,۱۲۷
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۲,۲۰۸,۵۴۸ ۲,۱۹۰,۸۰۴ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۳,۰۹۳,۳۶۵,۱۶۰,۷۶۶
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۲,۲۰۸,۶۱۰ ۲,۱۹۰,۸۶۶ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۳,۰۹۳,۴۵۲,۷۹۳,۳۲۹
۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۲,۲۰۸,۶۷۲ ۲,۱۹۰,۹۲۸ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۳,۰۹۳,۵۴۰,۴۲۵,۸۹۲
۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۲,۲۲۴,۸۹۷ ۲,۲۰۷,۰۲۵ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۳,۱۱۶,۲۶۸,۸۲۶,۱۸۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۲,۲۴۱,۱۲۱ ۲,۲۲۳,۱۲۲ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۳,۱۳۸,۹۹۶,۶۲۸,۵۸۵
۱۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۲,۲۸۹,۶۶۵ ۲,۲۷۱,۲۸۵ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۳,۲۰۷,۰۰۱,۹۵۹,۱۴۵
۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۲,۲۲۹,۱۱۶ ۲,۲۱۱,۲۱۶ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۳,۱۲۲,۱۸۶,۴۶۹,۳۳۳
۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۲,۱۷۲,۶۱۳ ۲,۱۵۵,۱۶۰ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۳,۰۴۳,۰۳۵,۹۲۷,۵۳۴
۱۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۲,۱۷۲,۶۷۴ ۲,۱۵۵,۲۲۱ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۳,۰۴۳,۱۲۱,۸۷۵,۵۴۵
۱۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۲,۱۷۲,۷۳۵ ۲,۱۵۵,۲۸۱ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۳,۰۴۳,۲۰۷,۸۲۳,۵۵۶
۱۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۲,۱۶۸,۷۵۵ ۲,۱۵۱,۳۳۴ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۳,۰۳۷,۶۳۴,۱۹۷,۳۹۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۲,۱۷۶,۸۹۷ ۲,۱۵۹,۴۱۱ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۳,۰۴۹,۰۳۹,۱۶۸,۷۰۲