صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۸/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۴۱۱,۹۷۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۵۸۸,۰۲۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۸۹۶,۸۳۴,۰۰۹,۷۸۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۰۶۸,۲۴۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۰۵۱,۶۱۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۰۵۱,۶۱۶
تاریخ انتشار
1398/08/25
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۶/۱۰
نوع صندوق
بازارگردان
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۲,۰۶۸,۲۴۶ ۲,۰۵۱,۶۱۶ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲,۸۹۶,۸۳۴,۰۰۹,۷۸۶
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ۲,۰۹۶,۵۹۹ ۲,۰۷۹,۷۴۵ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲,۹۳۶,۵۵۲,۶۵۲,۱۸۹
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۲,۰۹۶,۶۵۸ ۲,۰۷۹,۸۰۴ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲,۹۳۶,۶۳۵,۶۹۴,۴۲۶
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۲,۰۹۶,۷۱۶ ۲,۰۷۹,۸۶۳ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲,۹۳۶,۷۱۸,۷۳۶,۶۶۳
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۲,۱۰۰,۸۱۷ ۲,۰۸۳,۹۳۲ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲,۹۴۲,۴۶۳,۸۹۵,۴۷۰
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۲,۰۶۴,۴۹۵ ۲,۰۴۷,۸۹۸ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲,۸۹۱,۵۸۴,۸۰۵,۷۱۲
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۲,۰۷۲,۶۳۴ ۲,۰۵۵,۹۷۳ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲,۹۰۲,۹۸۶,۹۸۲,۲۵۹
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۲,۰۸۸,۸۵۹ ۲,۰۷۲,۰۷۱ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲,۹۲۵,۷۱۷,۱۵۹,۸۹۶
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۲,۰۹۷,۰۰۱ ۲,۰۸۰,۱۵۶ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲,۹۳۷,۱۳۳,۰۷۴,۵۸۷
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۲,۰۹۷,۰۶۰ ۲,۰۸۰,۲۱۵ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲,۹۳۷,۲۱۶,۰۷۳,۷۶۴
۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۲,۰۹۷,۱۱۸ ۲,۰۸۰,۲۷۴ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲,۹۳۷,۲۹۹,۰۷۲,۹۴۱
۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۲,۰۹۷,۱۷۷ ۲,۰۸۰,۳۳۳ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲,۹۳۷,۳۸۲,۰۷۲,۱۱۸
۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۲,۰۷۷,۰۳۱ ۲,۰۶۰,۳۶۴ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲,۹۰۹,۱۸۷,۰۲۳,۰۶۱
۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۲,۱۶۵,۸۶۹ ۲,۱۴۸,۵۰۱ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۳,۰۳۳,۶۳۴,۲۱۳,۸۴۶
۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۲,۱۶۱,۸۸۹ ۲,۱۴۴,۵۵۵ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۳,۰۲۸,۰۶۲,۷۳۷,۳۰۹
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۲,۱۹۸,۲۶۰ ۲,۱۸۰,۶۴۱ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۳,۰۷۹,۰۱۴,۷۸۵,۰۲۳
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۲,۱۹۸,۲۶۵ ۲,۱۸۰,۶۴۵ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۳,۰۷۹,۰۲۱,۱۰۸,۲۳۶
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۲,۱۹۸,۳۲۶ ۲,۱۸۰,۷۰۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۳,۰۷۹,۱۰۷,۸۵۸,۸۴۵
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ۲,۲۱۸,۵۵۸ ۲,۲۰۰,۷۸۱ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۳,۱۰۷,۴۵۱,۹۲۷,۸۷۴
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۲,۲۱۸,۶۲۰ ۲,۲۰۰,۸۴۳ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۳,۱۰۷,۵۳۹,۴۴۵,۰۰۳