صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۴/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۴۱۱,۹۷۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۵۸۸,۰۲۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۱,۹۰۰,۴۳۵,۹۹۶,۵۳۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۵,۶۲۹,۶۷۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۵,۵۱۰,۴۷۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵,۵۱۰,۴۷۶
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۴/۲۲
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۶/۱۰
نوع صندوق
بازارگردان
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ۱۵,۶۲۹,۶۷۹ ۱۵,۵۱۰,۴۷۶ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲۱,۹۰۰,۴۳۵,۹۹۶,۵۳۶
  ۲ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ۱۴,۹۲۸,۶۳۱ ۱۴,۸۱۴,۷۶۰ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲۰,۹۱۸,۱۰۰,۸۳۴,۲۴۱
  ۳ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ۱۴,۶۷۰,۴۳۶ ۱۴,۵۵۸,۵۹۲ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲۰,۵۵۶,۳۹۷,۶۹۳,۳۰۱
  ۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ۱۴,۶۷۰,۸۲۰ ۱۴,۵۵۸,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲۰,۵۵۶,۹۴۰,۵۰۶,۷۴۰
  ۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ۱۴,۶۷۱,۲۰۵ ۱۴,۵۵۹,۳۶۱ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۲۰,۵۵۷,۴۸۳,۳۲۰,۱۷۹
  ۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۱۴,۱۹۰,۳۹۳ ۱۴,۰۸۲,۱۶۹ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۱۹,۸۸۳,۶۹۸,۳۳۰,۹۹۵
  ۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۱۳,۵۶۰,۷۳۰ ۱۳,۴۵۷,۲۹۳ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۱۹,۰۰۱,۳۸۸,۲۸۸,۳۱۹
  ۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۱۲,۹۶۶,۹۷۶ ۱۲,۸۶۸,۰۵۲ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۱۸,۱۶۹,۳۹۲,۹۰۹,۳۲۱
  ۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۱۲,۶۳۲,۰۹۲ ۱۲,۵۳۵,۶۳۳ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۱۷,۷۰۰,۰۲۴,۹۷۱,۶۲۷
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۱۲,۱۸۵,۰۸۲ ۱۲,۰۹۲,۰۴۴ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۱۷,۰۷۳,۶۸۷,۵۸۵,۹۳۸
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۱۲,۱۸۵,۴۰۲ ۱۲,۰۹۲,۳۶۴ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۱۷,۰۷۴,۱۳۹,۳۵۱,۱۹۴
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۱۲,۱۸۵,۷۲۲ ۱۲,۰۹۲,۶۸۴ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۱۷,۰۷۴,۵۹۱,۱۱۶,۴۵۰
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۱۱,۶۲۶,۲۰۸ ۱۱,۵۳۷,۴۳۱ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۱۶,۲۹۰,۵۸۷,۳۱۳,۹۱۳
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۱۱,۱۰۱,۳۹۶ ۱۱,۰۱۶,۶۰۱ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۱۵,۵۵۵,۱۸۷,۱۸۸,۲۸۴
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۱۰,۶۸۹,۴۸۶ ۱۰,۶۰۷,۷۹۸ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۱۴,۹۷۷,۹۶۶,۱۹۳,۳۸۷
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۱۰,۲۰۱,۸۰۶ ۱۰,۱۲۳,۸۳۱ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۱۴,۲۹۴,۶۱۶,۹۷۶,۶۰۱
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۱۰,۲۰۲,۰۷۴ ۱۰,۱۲۴,۱۰۰ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۱۴,۲۹۴,۹۹۵,۸۱۰,۰۹۳
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۱۰,۲۰۲,۳۴۳ ۱۰,۱۲۴,۳۶۸ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۱۴,۲۹۵,۳۷۴,۶۴۳,۵۸۵
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۱۰,۲۰۲,۶۱۱ ۱۰,۱۲۴,۶۳۶ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۱۴,۲۹۵,۷۵۳,۴۷۷,۰۷۷
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۱۰,۲۰۲,۸۷۹ ۱۰,۱۲۴,۹۰۵ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۰ ۰ ۱,۴۱۱,۹۷۷ ۱۴,۲۹۶,۱۳۲,۳۱۰,۵۶۹