صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۶/۰۹/۱۱ تغییرات امیدنامه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۱/۲۱ تغییرات امیدنامه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۰۴/۱۴ تغییرات امیدنامه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۶ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ اصلاح مفاد بند۱۱ امیدنامه تغییرات امیدنامه