صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ AsasName اساس نامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۶/۰۹/۱۱ تغییرات اساسنامه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۵/۰۴/۱۴ تغییرات اساسنامه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۶ تغییرات اساس نامه