صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر دعوت به مجمع مرخ1398/07/28
منبع -
مقدمه مجمع صندوق مذکور در روز یکشنبه مورخ 28/07/1398 ، از ساعت 14 در محل صندوق واقع در تهران، بزرگراه صدر، انتهای بلوار کاوه شمالی، نبش قیطریه ،کوچه الهامی، پلاک 1/62، طبقه سوم ، تشکیل می گردد. دستور جلسه: 1- تصمیم گیری در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق(اصلاح مفاد ماده 5 اساسنامه) 2- انتخاب ارکان صندوق. 3- تصمیم گیری نسبت به تغییر بند 7-1 ماده 7 امیدنامه صندوق در خصوص حداکثر دامنه مظنه و حداقل سفارش انباشته.4-تصمیم گیری نسبت به تغییر بند 7-3 ماده 7 امیدنامه صندوق در خصوص حداقل معاملات روزانه5- سایرموار
متن خبر
پیوست