صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر صورتجلسه مجمع مورخ1394/04/06
منبع -
مقدمه در رابطه با تغییر بند 11 امیدنامه صندوق در خصوص افزایش تعداد واحدهای صندوق
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست