صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر تاییدیه سازمان به همراه صورتجلسه مجمع(1) 1396/08/20
منبع -
مقدمه تاییدیه سازمان به همراه صورتجلسه مجمع(1) 1396/08/20
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست