صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر تغییرات اساسنامه مجمع مورخ 1396/11/28
منبع -
مقدمه تغییر حسابرس صندوق
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست