صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر دعوت به مجمع مورخ 1397/07/29
منبع -
مقدمه مجمع صندوق مذکور در روز یکشنبه مورخ 29/07/1397 ، از ساعت 14 در محل صندوق واقع در تهران، بزرگراه صدر، انتهای بلوار کاوه شمالی، نبش قیطریه ،کوچه الهامی، پلاک 1/62، طبقه سوم ، تشکیل می گردد. دستور جلسه: 1- تمدید فعالیت صندوق. 2- انتخاب ارکان صندوق. 3- سایر موارد.
متن خبر
پیوست