صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر صورتجلسه مجمع(2) مورخ 98/07/28 تغییرات امیدنامه صندوق
منبع -
مقدمه
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست