صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۳,۰۱۱,۵۹۴ ۹۹.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۴۹۲ ۰.۴۸ % ۱۵ ۰ % ۳,۰۱۱,۵۹۴ ۹۹.۵۲ %
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۳,۱۴۲,۳۹۳ ۹۹.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۶۶۵ ۰.۴۶ % ۱۵ ۰ % ۳,۱۴۲,۳۹۳ ۹۹.۵۳ %
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۳,۲۵۵,۱۶۹ ۹۹.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۷۲۲ ۰.۴۵ % ۱۶ ۰ % ۳,۲۵۵,۱۶۹ ۹۹.۵۵ %
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۳,۲۸۳,۲۰۳ ۹۹.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵,۰۰۹ ۰.۴۶ % ۱۷ ۰ % ۳,۲۸۳,۲۰۳ ۹۹.۵۴ %
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۳,۲۵۴,۹۳۹ ۹۹.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹,۵۰۶ ۰.۶ % ۱۸ ۰ % ۳,۲۵۴,۹۳۹ ۹۹.۴ %
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۳,۲۵۴,۹۳۹ ۹۹.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹,۵۰۶ ۰.۶ % ۱۸ ۰ % ۳,۲۵۴,۹۳۹ ۹۹.۴ %
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۳,۲۵۴,۹۳۹ ۹۹.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹,۵۰۶ ۰.۶ % ۱۹ ۰ % ۳,۲۵۴,۹۳۹ ۹۹.۴ %
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۳,۳۰۵,۴۱۷ ۹۹.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴,۱۶۳ ۰.۷۳ % ۲۰ ۰ % ۳,۳۰۵,۴۱۷ ۹۹.۲۷ %
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۳,۴۳۶,۱۰۵ ۹۹.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹,۰۵۱ ۰.۸۴ % ۲۱ ۰ % ۳,۴۳۶,۱۰۵ ۹۹.۱۶ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۳,۵۵۵,۱۷۳ ۹۹.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹,۰۴۱ ۰.۸۱ % ۲۱ ۰ % ۳,۵۵۵,۱۷۳ ۹۹.۱۹ %