صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ۳,۶۰۳,۹۰۸ ۹۹.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸,۰۰۱ ۰.۵ % ۲۰۱ ۰.۰۱ % ۳,۶۰۳,۹۰۸ ۹۹.۵ %
۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۳,۴۸۰,۱۹۵ ۹۹.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸,۳۰۷ ۰.۵۲ % ۲۰۲ ۰.۰۱ % ۳,۴۸۰,۱۹۵ ۹۹.۴۷ %
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۳,۴۲۹,۱۲۷ ۹۹.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸,۶۱۱ ۰.۵۴ % ۲۰۳ ۰.۰۱ % ۳,۴۲۹,۱۲۷ ۹۹.۴۵ %
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ۳,۴۱۱,۹۰۶ ۹۹.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱,۰۱۲ ۰.۶۱ % ۲۰۴ ۰.۰۱ % ۳,۴۱۱,۹۰۶ ۹۹.۳۸ %
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ۳,۴۱۱,۹۰۶ ۹۹.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱,۰۱۲ ۰.۶۱ % ۲۰۴ ۰.۰۱ % ۳,۴۱۱,۹۰۶ ۹۹.۳۸ %
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۳,۴۱۱,۹۰۶ ۹۹.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱,۰۱۲ ۰.۶۱ % ۲۰۵ ۰.۰۱ % ۳,۴۱۱,۹۰۶ ۹۹.۳۸ %
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۳,۳۸۹,۰۴۸ ۹۹.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱,۳۱۴ ۰.۶۲ % ۲۰۶ ۰.۰۱ % ۳,۳۸۹,۰۴۸ ۹۹.۳۷ %
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۳,۴۹۳,۷۲۰ ۹۹.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱,۹۴۳ ۰.۶۲ % ۲۰۶ ۰.۰۱ % ۳,۴۹۳,۷۲۰ ۹۹.۳۷ %
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۳,۵۳۸,۴۸۷ ۹۹.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵,۷۱۸ ۰.۴۴ % ۲۰۷ ۰.۰۱ % ۳,۵۳۸,۴۸۷ ۹۹.۵۵ %
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۳,۵۱۵,۳۲۸ ۹۹.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۳۰۷ ۰.۴۶ % ۲۰۸ ۰.۰۱ % ۳,۵۱۵,۳۲۸ ۹۹.۵۳ %