صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۱۸,۲۶۳,۸۴۰ ۹۹.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۳,۰۲۳ ۰.۶۷ % ۲۷۰ ۰ % ۱۸,۲۶۳,۸۴۰ ۹۹.۳۳ %
۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۱۸,۹۲۹,۱۳۶ ۹۹.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶۰,۱۴۹ ۰.۸۴ % ۲۷۱ ۰ % ۱۸,۹۲۹,۱۳۶ ۹۹.۱۶ %
۳ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ۱۹,۸۶۰,۲۲۱ ۹۹.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶۰,۱۴۹ ۰.۸ % ۲۷۱ ۰ % ۱۹,۸۶۰,۲۲۱ ۹۹.۲ %
۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ۱۹,۸۶۰,۲۲۱ ۹۹.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶۰,۱۴۹ ۰.۸ % ۰ ۰ % ۱۹,۸۶۰,۲۲۱ ۹۹.۲ %
۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ۲۰,۸۴۱,۲۹۵ ۹۹.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۸,۳۷۰ ۰.۹۴ % ۰ ۰ % ۲۰,۸۴۱,۲۹۵ ۹۹.۰۶ %
۶ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ۲۰,۸۴۱,۲۹۵ ۹۹.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۸,۳۷۰ ۰.۹۴ % ۰ ۰ % ۲۰,۸۴۱,۲۹۵ ۹۹.۰۶ %
۷ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۲۰,۸۴۱,۲۹۵ ۹۹.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۸,۳۷۰ ۰.۹۴ % ۱ ۰ % ۲۰,۸۴۱,۲۹۵ ۹۹.۰۶ %
۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۲۰,۴۶۶,۲۵۸ ۹۸.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۳۸,۳۹۶ ۱.۱۵ % ۲ ۰ % ۲۰,۴۶۶,۲۵۸ ۹۸.۸۵ %
۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۲۱,۴۴۴,۲۴۲ ۹۸.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷۹,۵۲۷ ۱.۲۹ % ۳ ۰ % ۲۱,۴۴۴,۲۴۲ ۹۸.۷۱ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۲۲,۴۱۸,۴۳۷ ۹۸.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۲۲,۳۶۲ ۱.۴۲ % ۳ ۰ % ۲۲,۴۱۸,۴۳۷ ۹۸.۵۸ %