صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۱۲,۵۶۵,۰۰۵ ۹۹.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۹۷ ۰.۰۱ % ۲۰۸ ۰ % ۱۲,۵۶۵,۰۰۵ ۹۹.۹۹ %
۲ ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ ۱۲,۸۹۴,۲۱۹ ۹۹.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۹۷ ۰.۰۱ % ۲۰۹ ۰ % ۱۲,۸۹۴,۲۱۹ ۹۹.۹۹ %
۳ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ ۱۲,۸۹۴,۲۱۹ ۹۹.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۹۷ ۰.۰۱ % ۲۰۹ ۰ % ۱۲,۸۹۴,۲۱۹ ۹۹.۹۹ %
۴ ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ۱۳,۵۵۲,۶۴۷ ۹۹.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۹۷ ۰.۰۱ % ۲۱۰ ۰ % ۱۳,۵۵۲,۶۴۷ ۹۹.۹۹ %
۵ ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ ۱۳,۵۵۲,۶۴۷ ۹۹.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۹۷ ۰.۰۱ % ۲۱۱ ۰ % ۱۳,۵۵۲,۶۴۷ ۹۹.۹۹ %
۶ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ۱۳,۵۵۲,۶۴۷ ۹۹.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۹۷ ۰.۰۱ % ۲۱۲ ۰ % ۱۳,۵۵۲,۶۴۷ ۹۹.۹۹ %
۷ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ ۱۴,۲۶۵,۹۴۵ ۹۹.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۹۷ ۰.۰۱ % ۲۱۲ ۰ % ۱۴,۲۶۵,۹۴۵ ۹۹.۹۹ %
۸ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ ۱۴,۹۲۴,۳۷۳ ۹۹.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۹۷ ۰.۰۱ % ۲۱۳ ۰ % ۱۴,۹۲۴,۳۷۳ ۹۹.۹۹ %
۹ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ ۱۵,۴۱۸,۱۹۴ ۹۹.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۹۷ ۰.۰۱ % ۲۱۴ ۰ % ۱۵,۴۱۸,۱۹۴ ۹۹.۹۹ %
۱۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ ۱۵,۱۹۸,۷۱۸ ۹۹.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۹۷ ۰.۰۱ % ۲۱۵ ۰ % ۱۵,۱۹۸,۷۱۸ ۹۹.۹۹ %