صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۲۲۴۱ ۱۳۹۳/۰۶/۱۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰.۱۵ % ۰ ۰ %
۲۲۴۲ ۱۳۹۳/۰۶/۱۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰.۱۳ % ۰ ۰ %
۲۲۴۳ ۱۳۹۳/۰۶/۱۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰.۱۱ % ۰ ۰ %
۲۲۴۴ ۱۳۹۳/۰۶/۱۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰.۰۹ % ۰ ۰ %
۲۲۴۵ ۱۳۹۳/۰۶/۱۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰.۰۸ % ۰ ۰ %
۲۲۴۶ ۱۳۹۳/۰۶/۱۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰.۰۶ % ۰ ۰ %
۲۲۴۷ ۱۳۹۳/۰۶/۱۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰.۰۴ % ۰ ۰ %
۲۲۴۸ ۱۳۹۳/۰۶/۱۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰.۰۲ % ۰ ۰ %
۲۲۴۹ ۱۳۹۳/۰۶/۱۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %