صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۲۱ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ۲۲,۹۱۹,۶۶۲ ۹۸.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۲۲,۳۶۲ ۱.۳۹ % ۱۲ ۰ % ۲۲,۹۱۹,۶۶۲ ۹۸.۶۱ %
۲۲ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ۲۲,۲۲۸,۳۴۹ ۹۸.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۶۲,۶۹۰ ۱.۶۱ % ۱۲ ۰ % ۲۲,۲۲۸,۳۴۹ ۹۸.۳۹ %
۲۳ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ۲۱,۵۳۷,۰۳۷ ۹۸.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۰۳,۴۱۹ ۱.۸۴ % ۱۳ ۰ % ۲۱,۵۳۷,۰۳۷ ۹۸.۱۶ %
۲۴ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ ۲۲,۴۵۲,۰۷۴ ۹۸.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۰۳,۴۱۹ ۱.۷۷ % ۱۴ ۰ % ۲۲,۴۵۲,۰۷۴ ۹۸.۲۳ %
۲۵ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ۲۲,۳۵۶,۹۳۰ ۹۷.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۸۶,۱۱۳ ۲.۱۳ % ۱۵ ۰ % ۲۲,۳۵۶,۹۳۰ ۹۷.۸۷ %
۲۶ ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ ۲۱,۳۵۰,۳۳۹ ۹۷.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۸۶,۱۱۳ ۲.۲۳ % ۱۵ ۰ % ۲۱,۳۵۰,۳۳۹ ۹۷.۷۷ %
۲۷ ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ۲۱,۳۵۰,۳۳۹ ۹۷.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۸۶,۱۱۳ ۲.۲۳ % ۱۶ ۰ % ۲۱,۳۵۰,۳۳۹ ۹۷.۷۷ %
۲۸ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ۲۱,۳۵۰,۳۳۹ ۹۷.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۸۲,۸۴۲ ۲.۲۱ % ۱۷ ۰ % ۲۱,۳۵۰,۳۳۹ ۹۷.۷۹ %
۲۹ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ۲۱,۷۴۵,۰۰۸ ۹۷.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۸۲,۸۴۲ ۲.۱۷ % ۱۸ ۰ % ۲۱,۷۴۵,۰۰۸ ۹۷.۸۳ %
۳۰ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ۲۲,۱۱۴,۴۶۲ ۹۷.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۸۲,۸۴۲ ۲.۱۴ % ۱۸ ۰ % ۲۲,۱۱۴,۴۶۲ ۹۷.۸۶ %