صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۴۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۲۱,۹۱۴,۶۵۸ ۹۷.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۲۴,۳۷۳ ۲.۳۴ % ۲۷ ۰ % ۲۱,۹۱۴,۶۵۸ ۹۷.۶۶ %
۴۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۲۱,۹۱۴,۶۵۸ ۹۷.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۲۴,۳۷۳ ۲.۳۴ % ۲۷ ۰ % ۲۱,۹۱۴,۶۵۸ ۹۷.۶۶ %
۴۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۲۰,۹۱۳,۷۴۸ ۹۷.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۲۴,۳۷۳ ۲.۴۵ % ۲۸ ۰ % ۲۰,۹۱۳,۷۴۸ ۹۷.۵۵ %
۴۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۱۹,۹۶۵,۵۱۷ ۹۷.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۲۴,۳۷۳ ۲.۵۶ % ۲۹ ۰ % ۱۹,۹۶۵,۵۱۷ ۹۷.۴۴ %
۴۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۱۹,۰۶۹,۹۶۶ ۹۷.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۲۴,۳۷۳ ۲.۶۸ % ۳۰ ۰ % ۱۹,۰۶۹,۹۶۶ ۹۷.۳۲ %
۴۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ۱۸,۳۳۲,۴۵۴ ۹۷.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۵۶,۲۷۴ ۲.۹۵ % ۳۰ ۰ % ۱۸,۳۳۲,۴۵۴ ۹۷.۰۵ %
۴۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ۱۷,۴۸۹,۵۸۲ ۹۶.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۵۶,۲۷۴ ۳.۰۸ % ۳۱ ۰ % ۱۷,۴۸۹,۵۸۲ ۹۶.۹۲ %
۴۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ۱۷,۴۸۹,۵۸۲ ۹۶.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۵۶,۲۷۴ ۳.۰۸ % ۳۲ ۰ % ۱۷,۴۸۹,۵۸۲ ۹۶.۹۲ %
۴۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ۱۷,۴۸۹,۵۸۲ ۹۶.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۵۶,۲۷۴ ۳.۰۸ % ۳۳ ۰ % ۱۷,۴۸۹,۵۸۲ ۹۶.۹۲ %
۵۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ۱۷,۵۶۱,۶۴۸ ۹۶.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۲۸,۸۴۰ ۳.۴۶ % ۳۳ ۰ % ۱۷,۵۶۱,۶۴۸ ۹۶.۵۴ %