صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۷۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ ۱۹,۹۳۷,۳۵۴ ۹۶.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۶۲,۹۵۷ ۳.۲۱ % ۲۳,۶۷۵ ۰.۱۱ % ۱۹,۹۳۷,۳۵۴ ۹۶.۶۷ %
۷۲ ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ ۱۹,۰۸۶,۴۷۳ ۹۶.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۹۹,۳۰۵ ۳.۵۳ % ۵۰ ۰ % ۱۹,۰۸۶,۴۷۳ ۹۶.۴۷ %
۷۳ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ ۱۸,۹۶۷,۴۱۶ ۹۶.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۳۷,۳۷۵ ۳.۷۴ % ۵۰ ۰ % ۱۸,۹۶۷,۴۱۶ ۹۶.۲۶ %
۷۴ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۹,۸۶۹,۹۷۱ ۹۶.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۵۴,۹۱۹ ۳.۶۶ % ۵۱ ۰ % ۱۹,۸۶۹,۹۷۱ ۹۶.۳۴ %
۷۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ۲۰,۷۱۶,۸۸۴ ۹۶.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۹۵,۱۴۶ ۳.۷ % ۵۲ ۰ % ۲۰,۷۱۶,۸۸۴ ۹۶.۳ %
۷۶ ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ۲۰,۷۱۶,۸۸۴ ۹۶.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۹۵,۱۴۶ ۳.۷ % ۵۳ ۰ % ۲۰,۷۱۶,۸۸۴ ۹۶.۳ %
۷۷ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۲۰,۷۱۶,۸۸۴ ۹۶.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۹۵,۱۴۶ ۳.۷ % ۵۳ ۰ % ۲۰,۷۱۶,۸۸۴ ۹۶.۳ %
۷۸ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ۲۰,۸۵۴,۶۵۵ ۹۶.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۳۰,۶۲۹ ۳.۸۳ % ۵۴ ۰ % ۲۰,۸۵۴,۶۵۵ ۹۶.۱۷ %
۷۹ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۲۱,۹۰۴,۷۲۸ ۹۶.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۸۷,۱۶۸ ۳.۴۷ % ۸,۰۳۳ ۰.۰۴ % ۲۱,۹۰۴,۷۲۸ ۹۶.۵ %
۸۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۲۲,۵۹۴,۴۸۴ ۹۶.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۴۵,۶۹۱ ۳.۱۸ % ۸۴,۹۹۴ ۰.۳۶ % ۲۲,۵۹۴,۴۸۴ ۹۶.۴۵ %