صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ (۲.۶۳) (۳.۰۷) (۹۹.۹۹) (۱۰۰)
۲ ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ ۰ ۰ (۱.۳۱) ۰
۳ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ (۴.۹۹) (۳.۵۱) (۱۰۰) (۱۰۰)
۴ ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ۰ ۰ (۱.۳) ۰
۵ ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ ۰ ۰ (۱.۳) ۰
۶ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ (۵.۱۳) (۲.۴۵) (۱۰۰) (۹۹.۹۹)
۷ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ (۴.۵۲) (۳.۱۲) (۱۰۰) (۱۰۰)
۸ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ (۳.۲۸) (۰.۴۱) (۱۰۰) (۷۷.۲۹)
۹ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ ۱.۴۷ ۱.۶۱ ۲۰,۸۰۹.۲۸ ۳۴,۱۶۸.۸۴
۱۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ (۴.۲۵) (۱.۹) (۱۰۰) (۹۹.۹۱)
۱۱ ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ ۰ ۰ (۱.۲۵) ۰
۱۲ ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ ۰ ۰ (۱.۲۵) ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ (۴.۷۲) (۲.۹۲) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۴ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ (۴.۲) (۱.۷۶) (۱۰۰) (۹۹.۸۵)
۱۵ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ ۴.۳۸ ۱.۴۱ ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶,۵۷۱.۳۵
۱۶ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ ۰ ۰.۰۹ (۱.۲۴) ۳۸.۳۲
۱۷ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ ۰ (۳.۱۲) (۱.۲۴) (۱۰۰)
۱۸ ۱۳۹۹/۱۰/۱۲ ۰ ۰ (۱.۲۴) ۰
۱۹ ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ ۰ ۰ (۱.۲۴) ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ ۰ (۱) (۱.۲۱) (۹۷.۴۱)