صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۰ ۰ (۱.۰۱) ۰
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ۰ ۰ (۱.۰۱) ۰
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ۰ ۰ (۱.۰۱) ۰
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ۰ ۰ (۱.۰۱) ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ (۰.۳۵) ۰.۳۷ (۷۲.۴) ۲۸۲.۳
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۴ ۲.۴۶ ۱۶۷,۵۴۸,۸۶۳.۱۸ ۷۲۳,۲۱۹.۹۹
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۴.۹۷ ۲.۱۶ ۴,۹۱۸,۷۵۹,۲۲۴.۷۹ ۲۴۳,۷۱۸.۷۲
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۰ ۰ (۱.۰۱) ۰
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۰ ۰ (۱) ۰
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۴.۸۲ ۲.۴۸ ۲,۸۸۹,۳۴۷,۰۵۴.۰۶ ۷۵۷,۰۴۵.۴۴
۱۱ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۴.۱۹ (۰.۸۳) ۳۲۳,۴۸۵,۵۵۵.۳۴ (۹۵.۱۵)
۱۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۰ ۰ (۱.۰۴) ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۰ ۰ (۱.۰۴) ۰
۱۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۰ ۰ (۱.۰۴) ۰
۱۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۰ ۰ (۱.۰۳) ۰
۱۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۰ ۰ (۱.۰۴) ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۴.۳۸ ۲.۰۸ ۶۲۹,۷۶۲,۰۴۶.۵۸ ۱۸۶,۴۵۶.۵
۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۱.۴۸ (۰.۷۲) ۲۱,۳۰۰.۶۴ (۹۲.۹)
۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۴.۸۳ ۲.۳۶ ۲,۹۵۷,۴۵۰,۴۸۵.۲۶ ۵۰۰,۵۱۹.۵۷
۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ (۳.۰۲) (۱.۶۶) (۱۰۰) (۹۹.۷۸)