صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۰ ۰ (۰.۹۷) ۰
۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۰ ۰ (۰.۹۷) ۰
۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ (۴.۷۹) (۲.۷۳) (۱۰۰) (۱۰۰)
۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۰ ۰ (۰.۹۷) ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۰ ۰ (۰.۹۶) ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (۴.۸) (۱.۵۳) (۱۰۰) (۹۹.۶۴)
۷ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ (۳) ۰.۷ (۱۰۰) ۱,۱۶۵.۴۲
۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۰.۴۹ ۲.۷۶ ۴۸۶.۰۹ ۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵
۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ (۴.۸) (۱.۹۳) (۱۰۰) (۹۹.۹۲)
۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ (۴.۲۴) (۲.۹۷) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۱ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۰ ۰ (۰.۹۶) ۰
۱۲ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۰ ۰ (۰.۹۷) ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ۲.۷۲ (۰.۳۷) ۱.۸۳E+۰۶ (۷۴.۱۸)
۱۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ۰.۰۵ (۲.۵۱) ۲۰.۹۱ (۹۹.۹۹)
۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ۴.۸۱ ۰.۴۳ ۲.۷۹E+۰۹ ۳۸۲.۸۵
۱۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ ۴.۸ ۲.۲۶ ۲.۶۹E+۰۹ ۳۴۶,۰۸۷.۴۶
۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۴.۷۸ ۴.۳۲ ۲.۴۸E+۰۹ ۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱
۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ ۰ ۰ (۰.۹۶) ۰
۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ۰ ۰ (۰.۹۷) ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ۳.۹۳ (۰.۲۷) ۱.۳۱E+۰۸ (۶۲.۷۳)