صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ (۴.۳۵) (۳.۴۱) (۱۰۰) (۱۰۰)
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ (۳.۵) (۱.۹۴) (۱۰۰) (۹۹.۹۲)
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ (۰.۸۷) ۱.۲۸ (۹۵.۸۷) ۱۰,۳۷۸.۱۱
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۰.۸۷ ۲.۸۸ ۲,۲۷۱.۵۷ ۳,۱۴۹,۸۷۲.۸
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۰ ۰ (۱.۰۳) ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۰ ۰ (۱.۰۲) ۰
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ (۱.۵۵) (۰.۴۵) (۹۹.۶۷) (۸۰.۸۵)
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ (۳.۹۶) (۲.۰۱) (۱۰۰) (۹۹.۹۴)
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ (۳.۵) ۰.۲۲ (۱۰۰) ۱۲۲.۲۵
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ (۴.۸۴) (۲.۱۷) (۱۰۰) (۹۹.۹۷)
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۲.۴۸ ۰.۳۶ ۷۵۱,۳۱۹.۹۶ ۲۷۷.۳۵
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۰ ۰ (۱.۰۲) ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۰ ۰ (۱) ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۱.۲۵ ۰.۰۱ ۹,۲۹۲.۲۹ ۲.۱۵
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۳.۵۸ ۰.۴۳ ۳۷,۳۰۳,۳۳۱.۶۷ ۳۷۶.۶۵
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۴.۷۷ ۲.۰۳ ۲,۴۷۴,۹۹۵,۸۲۵.۱۱ ۱۵۲,۳۵۸.۹۱
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۴.۶۵ (۰.۵۵) ۱,۵۸۸,۹۲۷,۹۱۰.۲۷ (۸۶.۸۴)
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۴.۶۹ ۱.۷۹ ۱,۸۱۴,۳۲۸,۶۰۵.۰۵ ۶۳,۸۴۷.۸۲
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۰ ۰ (۱.۰۴) ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ۰ ۰ (۱.۰۲) ۰