صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ (۳.۷) (۲.۵۹) (۱۰۰) (۹۹.۹۹)
۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ (۴.۸۷) (۲.۷۳) (۱۰۰) (۱۰۰)
۳ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ۰ ۰ (۱) ۰
۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ (۴.۸۸) (۲.۷۱) (۱۰۰) (۱۰۰)
۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ۰ ۰ (۰.۹۹) ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ۰ ۰ (۰.۹۹) ۰
۷ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۱.۸۲ (۰.۴۹) ۷۳,۴۹۱.۴۳ (۸۳.۳۴)
۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ (۴.۷۲) (۲.۹۴) (۱۰۰) (۱۰۰)
۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ (۴.۵) (۳.۴۳) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ (۲.۵۳) (۳.۰۲) (۹۹.۹۹) (۱۰۰)
۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۰ ۰ (۰.۹۹) ۰
۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۰ ۰ (۰.۹۹) ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۰ ۰ (۰.۹۹) ۰
۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ (۳.۹۷) (۱.۱۵) (۱۰۰) (۹۸.۵۵)
۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ (۲.۳۷) ۰.۰۱ (۹۹.۹۸) ۲.۹۵
۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ (۱.۷) (۱.۱) (۹۹.۸۱) (۹۸.۲۶)
۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۴.۱۹ ۳.۵۹ ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶
۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۴.۱۳ ۰.۰۷ ۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱.۰۷
۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۰ ۰ (۰.۹۸) ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ ۰ ۰ (۰.۹۹) ۰