صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۰.۱۷ ۱.۱۵ ۸۴.۳۵ ۶,۴۰۹.۶۱
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۰ ۰ (۱.۰۲) ۰
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۰ ۰ (۱.۰۲) ۰
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ (۱.۳۵) (۰.۰۱) (۹۹.۳) (۵.۰۱)
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۴.۰۳ ۱.۰۸ ۱۸۴,۰۵۸,۳۳۴.۹۴ ۵,۰۳۱.۱۴
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۱.۲۴ ۰.۹۷ ۸,۸۷۷.۱۲ ۳,۲۸۵.۹۵
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۳.۳ ۱.۵۱ ۱۳,۹۰۲,۵۵۱.۲۱ ۲۳,۵۳۰.۲۵
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ (۰.۱۹) ۱.۵۸ (۴۹.۲۹) ۳۰,۴۷۷.۴۸
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۰ ۰ (۱.۰۳) ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۰ ۰ (۱.۰۳) ۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ (۰.۷۳) ۰.۵۳ (۹۳.۰۹) ۵۹۹.۰۱
۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ (۰.۷۲) ۰.۱۹ (۹۲.۹۵) ۱۰۲.۴۹
۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ (۲.۱۲) ۰.۴۸ (۹۹.۹۶) ۴۷۰.۷۶
۱۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۲.۷۲ ۱.۳ ۱,۷۷۳,۱۴۸.۳۵ ۱۰,۹۶۵.۵۴
۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۲.۶ ۱.۰۸ ۱,۱۷۵,۷۵۱.۱۷ ۴,۹۲۳.۹۴
۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۰ ۰ (۱.۰۳) ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۰ ۰ (۱.۰۱) ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۰.۱۸ ۰.۵۱ ۹۵.۲۴ ۵۴۵.۷۷
۱۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ (۰.۳۷) ۰.۳۸ (۷۴.۵۳) ۲۹۶.۵۴
۲۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۱.۵ ۰.۸۸ ۲۳,۱۶۰.۹۱ ۲,۳۸۴.۲۵