صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ۳.۷۶ ۰.۵۶ ۷۱,۷۹۰,۳۹۶.۳۲ ۶۷۶.۵۳
۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۱.۴۹ ۰.۳۱ ۲۲,۱۷۰.۵ ۲۱۴.۳۶
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۰.۵ ۱.۴۱ ۵۱۲.۵۵ ۱۶,۳۶۵.۲۴
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ۰ ۰ (۱.۰۲) ۰
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ۰ ۰ (۱.۰۲) ۰
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۰.۶۷ ۱.۲۸ ۱,۰۴۰.۶۱ ۱۰,۳۳۱.۲۸
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ (۳.۰۹) (۰.۹۳) (۱۰۰) (۹۶.۶۶)
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ (۱.۲۹) (۰.۲۲) (۹۹.۱۲) (۵۴.۵۷)
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۰.۶۴ ۰.۱۸ ۹۳۹.۲۷ ۹۱.۷۹
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۴.۷۵ ۲.۶۳ ۲,۲۳۱,۸۳۵,۹۲۳.۷۷ ۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۰ ۰ (۱.۰۳) ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۰ ۰ (۱.۰۲) ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ (۰.۶۸) ۰.۸۹ (۹۱.۵۹) ۲,۴۵۹.۵۴
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۰.۶۸ ۰.۹۹ ۱,۰۶۶.۳۵ ۳,۵۲۰.۸۱
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۴.۶۲ ۴.۳۶ ۱,۴۲۴,۴۲۹,۵۵۴.۷۵ ۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۵.۰۴ ۴.۴ ۶,۳۲۴,۳۷۱,۳۷۳.۷۴ ۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۱.۹۱ ۱.۷ ۹۸,۰۹۴.۴ ۴۶,۱۹۰.۷۷
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۰ ۰ (۱.۰۳) ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۰ ۰ (۱.۰۲) ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ (۱.۶۹) (۱.۴) (۹۹.۸) (۹۹.۴۲)