صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۴.۶۵ ۲.۱۸ ۱.۶E+۰۹ ۲۶۱,۱۰۸.۵۸
۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۰ ۰ (۰.۹۷) ۰
۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۰ ۰ (۰.۹۷) ۰
۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۰ ۰ (۰.۹۶) ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۴.۶۳ ۱.۹۶ ۱.۵E+۰۹ ۱۲۰,۲۸۱.۸۱
۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ (۳.۵۲) ۰.۰۹ (۱۰۰) ۳۶.۷۳
۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ (۳.۸۳) (۰.۹) (۱۰۰) (۹۶.۳۵)
۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۲.۰۷ ۲.۵۴ ۱۷۵,۱۹۸.۷۷ ۹۵۴,۲۰۸.۸
۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ (۳.۳۳) ۳.۰۱ (۱۰۰) ۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴
۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۰.۰۱ ۰ ۵.۰۹ ۰
۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۰ ۰ (۰.۹۶) ۰
۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ (۴.۶۵) (۱.۹) (۱۰۰) (۹۹.۹۱)
۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ (۱.۶۶) ۰.۳۸ (۹۹.۷۷) ۲۹۲.۴۵
۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ (۴.۳۶) (۰.۶۲) (۱۰۰) (۸۹.۸۳)
۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۰.۸ (۰.۳۵) ۱,۷۱۲.۳۳ (۷۲.۱۳)
۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۴.۶۷ ۲.۷۲ ۱.۷۴E+۰۹ ۱,۸۰۴,۶۵۴.۳
۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۰ ۰ (۰.۹۶) ۰
۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۰ ۰ (۰.۹۶) ۰
۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۵.۵۱ (۰.۷۸) ۳.۱۴E+۱۰ (۹۴.۳۶)
۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۰ (۰.۴۵) (۰.۹۶) (۸۰.۴۸)