صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ (۲.۸۷) ۲.۰۵ (۱۰۰) ۱۶۶,۷۷۶.۰۲
۲۲ ۱۳۹۹/۰۸/۱۳ ۰ ۰ (۱) ۰
۲۳ ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ (۳.۰۹) (۱.۲) (۱۰۰) (۹۸.۷۷)
۲۴ ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ (۴.۱۹) (۱.۹۹) (۱۰۰) (۹۹.۹۴)
۲۵ ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ۴.۳ ۱.۳۷ ۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۱۰۴.۴۲
۲۶ ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ۰ ۰ (۱) ۰
۲۷ ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ۰ ۰ (۱) ۰
۲۸ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ (۳.۵۵) (۱.۰۵) (۱۰۰) (۹۷.۸۸)
۲۹ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ (۳.۷) (۲.۵۹) (۱۰۰) (۹۹.۹۹)
۳۰ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ (۴.۸۷) (۲.۷۳) (۱۰۰) (۱۰۰)
۳۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ۰ ۰ (۱) ۰
۳۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ (۴.۸۸) (۲.۷۱) (۱۰۰) (۱۰۰)
۳۳ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ۰ ۰ (۰.۹۹) ۰
۳۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ۰ ۰ (۰.۹۹) ۰
۳۵ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۱.۸۲ (۰.۴۹) ۷۳,۴۹۱.۴۳ (۸۳.۳۴)
۳۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ (۴.۷۲) (۲.۹۴) (۱۰۰) (۱۰۰)
۳۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ (۴.۵) (۳.۴۳) (۱۰۰) (۱۰۰)
۳۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ (۲.۵۳) (۳.۰۲) (۹۹.۹۹) (۱۰۰)
۳۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۰ ۰ (۰.۹۹) ۰
۴۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۰ ۰ (۰.۹۹) ۰