صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۰ ۰ (۰.۹۹) ۰
۴۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ (۳.۹۷) (۱.۱۵) (۱۰۰) (۹۸.۵۵)
۴۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ (۲.۳۷) ۰.۰۱ (۹۹.۹۸) ۲.۹۵
۴۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ (۱.۷) (۱.۱) (۹۹.۸۱) (۹۸.۲۶)
۴۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۴.۱۹ ۳.۵۹ ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶
۴۶ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۴.۱۳ ۰.۰۷ ۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱.۰۷
۴۷ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۰ ۰ (۰.۹۸) ۰
۴۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ ۰ ۰ (۰.۹۹) ۰
۴۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ۳.۰۸ ۱.۷۲ ۶,۳۵۰,۰۰۰ ۴۹,۷۸۶.۹
۵۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ۳.۱۷ ۱.۶۵ ۸,۹۸۰,۰۰۰ ۳۸,۷۷۶.۷۲
۵۱ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ (۴.۲۱) (۲.۱۶) (۱۰۰) (۹۹.۹۶)
۵۲ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ ۰.۲۴ (۱.۵) ۱۳۷.۶۱ (۹۹.۶)
۵۳ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ۴.۶۴ ۲.۸۴ ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴
۵۴ ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ ۰ ۰ (۰.۹۸) ۰
۵۵ ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ۰.۰۱ ۰ ۴.۶۳ ۰
۵۶ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ (۲.۱۶) ۰.۷ (۹۹.۹۷) ۱,۱۹۴.۶۶
۵۷ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ (۱.۶۴) (۱.۵۲) (۹۹.۷۶) (۹۹.۶۳)
۵۸ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ۰ (۳.۵) (۰.۹۸) (۱۰۰)
۵۹ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ۰ (۲.۷۶) (۰.۹۸) (۱۰۰)
۶۰ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ۰ ۰.۲۵ (۰.۹۸) ۱۵۱.۶۲