صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ۰ ۰ (۰.۹۸) ۰
۶۲ ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ۰ ۰ (۰.۹۸) ۰
۶۳ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ۰ ۱.۹۱ (۰.۹۸) ۱۰۱,۳۳۱.۸۸
۶۴ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۰ (۰.۸۸) (۰.۹۸) (۹۵.۹۷)
۶۵ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۰ (۳.۴۶) (۰.۹۸) (۱۰۰)
۶۶ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ (۳.۶۱) (۲.۷۸) (۱۰۰) (۱۰۰)
۶۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۴.۴۸ (۰.۲۷) ۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰ (۶۲.۶۶)
۶۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۰ ۰ (۰.۹۸) ۰
۶۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۰ ۰ (۰.۹۸) ۰
۷۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۴.۶۸ ۲.۳۷ ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۲۲,۴۹۷.۲
۷۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۴.۶۴ ۳.۵۵ ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶
۷۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۴.۵۹ ۱.۸۶ ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۴,۱۴۵.۵۹
۷۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۳.۹۳ (۰.۳۵) ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ (۷۲.۳۲)
۷۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ۴.۷ ۱.۷۷ ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۹,۳۱۸.۲۸
۷۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ۰ ۰ (۰.۹۷) ۰
۷۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ۰ ۰ (۰.۹۷) ۰
۷۷ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ (۰.۵۸) (۰.۸۷) (۸۸) (۹۵.۹۵)
۷۸ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ (۴.۷۲) (۲.۳۱) (۱۰۰) (۹۹.۹۸)
۷۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ (۴.۲۵) (۲.۴۷) (۱۰۰) (۹۹.۹۹)
۸۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۳.۲۸ ۰.۳۵ ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ ۲۶۳.۵۹