صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۱ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ۳.۹۹ ۰.۶۲ ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ۸۶۲.۲۹
۸۲ ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ ۰ ۰ (۰.۹۷) ۰
۸۳ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ۰ ۰ (۰.۹۷) ۰
۸۴ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ (۴.۳۶) (۳.۱۴) (۱۰۰) (۱۰۰)
۸۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ (۳.۱۶) (۲.۵) (۱۰۰) (۹۹.۹۹)
۸۶ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ ۳.۸۵ ۰.۵۴ ۹۷,۴۰۰,۰۰۰ ۶۰۹.۵۵
۸۷ ۱۳۹۹/۰۶/۰۹ ۰ ۰ (۰.۹۷) ۰
۸۸ ۱۳۹۹/۰۶/۰۸ ۰ ۰ (۰.۹۶) ۰
۸۹ ۱۳۹۹/۰۶/۰۷ ۰ ۰ (۰.۹۷) ۰
۹۰ ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ ۰ ۰ (۰.۹۷) ۰
۹۱ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ۴.۵۹ ۴.۱۷ ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶
۹۲ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ ۴.۸۲ ۲.۵۸ ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷
۹۳ ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ (۴.۰۴) (۳.۲۳) (۱۰۰) (۱۰۰)
۹۴ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ (۴.۴۱) (۳.۷۷) (۱۰۰) (۱۰۰)
۹۵ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ (۲.۹۳) (۱.۷۱) (۱۰۰) (۹۹.۸۱)
۹۶ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ ۰ ۰ (۰.۹۷) ۰
۹۷ ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ ۰ ۰ (۰.۹۶) ۰
۹۸ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ (۴.۵۷) (۳.۷۳) (۱۰۰) (۱۰۰)
۹۹ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ ۴.۵۲ ۰.۵۳ ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۹۳.۳۱
۱۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ ۰.۵۳ ۰.۱۲ ۵۹۲.۵۹ ۵۳.۲۴