صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ (۴.۵۸) (۴.۷۱) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۰۲ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ (۴.۱۴) (۳.۶۶) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۰۳ ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ۰ ۰ (۰.۹۶) ۰
۱۰۴ ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ۰ ۰ (۰.۹۶) ۰
۱۰۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ (۰.۷۲) (۱.۲۲) (۹۲.۹۴) (۹۸.۸۵)
۱۰۶ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ (۴.۸۲) (۳.۱۶) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۰۷ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ (۳.۱۱) (۰.۶۴) (۱۰۰) (۹۰.۵۶)
۱۰۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۴.۶۵ ۲.۱۸ ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۱,۱۰۸.۵۸
۱۰۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۰ ۰ (۰.۹۷) ۰
۱۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۰ ۰ (۰.۹۷) ۰
۱۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۰ ۰ (۰.۹۶) ۰
۱۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۴.۶۳ ۱.۹۶ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۰,۲۸۱.۸۱
۱۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ (۳.۵۲) ۰.۰۹ (۱۰۰) ۳۶.۷۳
۱۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ (۳.۸۳) (۰.۹) (۱۰۰) (۹۶.۳۵)
۱۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۲.۰۷ ۲.۵۴ ۱۷۵,۱۹۸.۷۷ ۹۵۴,۲۰۸.۸
۱۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ (۳.۳۳) ۳.۰۱ (۱۰۰) ۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴
۱۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۰.۰۱ ۰ ۵.۰۹ ۰
۱۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۰ ۰ (۰.۹۶) ۰
۱۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ (۴.۶۵) (۱.۹) (۱۰۰) (۹۹.۹۱)
۱۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ (۱.۶۶) ۰.۳۸ (۹۹.۷۷) ۲۹۲.۴۵