صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۴۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۴.۶۴ ۰.۶۱ ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۳۶.۸
۱۴۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۴.۵۸ ۴.۸۹ ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷
۱۴۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۲.۶۵ ۲.۱ ۱,۴۱۰,۰۰۰ ۱۹۶,۴۶۲.۷۶
۱۴۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۳.۶۷ ۰.۵۲ ۵۱,۴۰۰,۰۰۰ ۵۷۵.۸
۱۴۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۰ ۰ (۰.۹۶) ۰
۱۴۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۰ ۰ (۰.۹۶) ۰
۱۴۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۴.۸۱ ۴.۲۷ ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴
۱۴۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۴.۷۳ ۴.۳۸ ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲
۱۴۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۳.۸۵ (۰.۶۷) ۹۸,۷۰۰,۰۰۰ (۹۱.۴۷)
۱۵۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۴.۷۸ ۱.۷۵ ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۶,۳۳۷.۱۸
۱۵۱ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۰ ۳.۳ (۰.۹۷) ۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸
۱۵۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۰ ۰ (۰.۹۶) ۰
۱۵۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۰ ۰ (۰.۹۶) ۰
۱۵۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۰ ۲.۰۴ (۰.۹۷) ۱۶۰,۳۴۰.۳۶
۱۵۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۰ ۳.۶۹ (۰.۹۶) ۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶
۱۵۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۴.۶۲ ۳.۱۳ ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴
۱۵۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۴.۴۴ ۲.۳۸ ۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵۳۰,۵۸۶.۹۸
۱۵۸ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۴.۶۵ ۳.۳۳ ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱
۱۵۹ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ ۰ ۰ (۰.۹۶) ۰
۱۶۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ ۰ ۰ (۰.۹۶) ۰