صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ ۰ ۰ (۰.۹۶) ۰
۱۶۲ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ ۴.۴۲ ۲.۴۶ ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۱۸,۰۱۳.۹۵
۱۶۳ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ ۴.۶۴ ۱.۲۴ ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۰۱۰.۳۲
۱۶۴ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ ۴.۳۶ (۰.۳۸) ۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ (۷۴.۷۷)
۱۶۵ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ۴.۵۷ ۳.۱۴ ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱
۱۶۶ ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ ۰ ۰ (۰.۹۷) ۰
۱۶۷ ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ ۰ ۰ (۰.۹۶) ۰
۱۶۸ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ۴.۳۵ ۳.۱۸ ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲
۱۶۹ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ (۲.۷۴) (۰.۰۷) (۱۰۰) (۲۲.۸۳)
۱۷۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ (۱.۶۲) ۰.۲۴ (۹۹.۷۴) ۱۴۳.۵۵
۱۷۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ ۴.۶۷ ۴.۴۳ ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶
۱۷۲ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ۳.۳۶ ۳.۹۲ ۱۷,۱۰۰,۰۰۰ ۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷
۱۷۳ ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ۰ ۰ (۰.۹۷) ۰
۱۷۴ ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ۰ ۰ (۰.۹۷) ۰
۱۷۵ ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ۰ ۰ (۰.۹۶) ۰
۱۷۶ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ۲.۰۲ ۴.۰۹ ۱۴۶,۷۴۵.۸۶ ۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲
۱۷۷ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ (۰.۵۶) ۱.۸۲ (۸۷.۱۳) ۷۳,۴۳۰.۱۸
۱۷۸ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ (۳.۵۵) (۰.۳۲) (۱۰۰) (۶۸.۵۶)
۱۷۹ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۴.۵۱ ۳.۷۲ ۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱
۱۸۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۰ ۰ (۰.۹۶) ۰