صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ %۰.۱۶۸ %۱.۱۵۱
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ %۷.۵ %۴.۷۸۲
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ %۱۳.۰۲۷ %۱۱.۷۸۷
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ %۲۳.۳۳۶ %۱۳.۵۲۴
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ %۳۳.۷۶۲ %۴۴.۱۴۳
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ %۵۷.۳۳۷ %۱۰۷.۶۱۳
تا زمان انتشار ۱۳۹۳/۰۶/۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ %۱۳۵.۰۷۵ %۳۷۵.۲۶
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۶۹۵۰۷ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۱۰۰)% (۹۷.۴۶)%