صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ (۰.۰۰۳)% %۱.۳۰۸
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ (۴.۲۰۷)% (۱.۵۴۴)%
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ %۴.۷۵۲ %۶.۲۹۴
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ %۱۳.۷۷ %۲۲.۱۹
۶ ماه ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ %۲.۷۱۷ %۵۳.۳۴۹
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ %۷۲.۹۴ %۱۳۰.۵۳۷
تا زمان انتشار ۱۳۹۳/۰۶/۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ %۷۵.۵۸ %۲۴۵.۶۳۷
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۶۹۵۰۷ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۰۰)% (۹۷.۴۶)%