صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ (۲.۶۲۹)% (۳.۰۷۵)%
هفته گذشته ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ (۱۶.۲۱۲)% (۱۱.۶۱۱)%
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ (۲۹.۵۳۷)% (۲۰.۳۹۶)%
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ (۴۰.۴۸۹)% (۱۸.۹۵۹)%
۶ ماه ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ (۵۰.۴۱۷)% (۳۹.۴۹۹)%
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ %۲۴۸.۰۱۶ %۱۸۰.۰۶۸
تا زمان انتشار ۱۳۹۳/۰۶/۱۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ %۷۶۴.۸۳۵ %۱۴۹۲.۳۹۵
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۱۶۹۸ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۰۰)% (۹۹.۷۸)%