صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۸۲۴
دارندگان واحدهای ممتاز


رديف نام تعداد
1 شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران 5000
2 بانک صادرات ایران 45000